Spíkri 

Pozvanie na konferenciu prijali zástupcovia poisťovní 
a predstavitelia spoločností, ktorí prinesú aktuálne témy 
a podelia sa o svoje skúsenosti.

Miriam Čizmazia

Deloitte
Miriam má takmer 30 ročné skúsenosti na poistnom trhu. Bola pri zrode poisťovní dvoch významných poisťovacích skupín, AIG a Munich Re|ERGO, rozvíjala činnosť aj Vzájomnej životnej poisťovne.

Viedla úseky od obchodu, cez prevádzku, vývoj produktov, IT, aktuariát až po stratégiu. V poisťovni ERGO dekádu zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky a predsedníčky predstavenstva.

Pôsobila vo vysoko dynamických prostrediach a so svojimi tímami implementovala regulácie od SII, PRIIP, IDD, GDPR až po IFRS 17/9.

Posledné dva roky zastrešuje služby pre slovenský poistný trh v spoločnosti Deloitte.

Téma udržateľného poistenia je jej hlavnou agendou. Patrí do medzinárodnej Deloitte ESG poistnej komunity expertov, aktívne si vymieňajúcich vedomosti a spolupracujúcich na projektoch.
LEARN MORE

Erika Vitálošová

PwC
ESG líderka pre PwC na Slovensku. V spoločnosti PwC pôsobí viac ako 17 rokov. Zameriava na oblasť ESG, vykazovanie nefinančných informácií a informácií o udržateľnosti, poskytovanie uistenia, ESG reguláciu, stratégiu a transformáciu a výpočet uhlíkovej stopy. Organizuje a vedie školenia a webináre zamerané na rôzne ESG témy a udržateľnosť, je tiež aktívnym členom ESG platformy.

Získala rozsiahle skúsenosti v oblasti finančného auditu, uistenia a kontroly pre mnoho medzinárodných spoločností v rôznych odvetviach. Pôsobila niekoľko rokov aj v oblasti účtovného poradenstva so zameraním najmä na budúcnosť financií, transformáciu finančných a účtovných oddelení, implementáciu IFRS štandardov a komplexné účtovné otázky.

Má aj niekoľkoročnú prax v bankovníctve, kde pôsobila na oddelení financovania MSP.

Má licenciu štatutárneho audítora, je členkou globálnej Asociácie certifikovaných účtovníkov (Fellow ACCA) a je vládnou audítorkou.
LEARN MORE

Vladimír Chalupka

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group
Absolvent Technickej univerzity Košice, Ekonomickej fakulty, odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Je dlhoročným špecialistom v sektore poisťovníctva, počas svojej 20 ročnej kariéry zastupoval viaceré významné pozície. Pôsobil ako člen predstavenstva v spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group, tiež ako riaditeľ ekonomického úseku v spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group, ako predseda predstavenstva spoločnosti Capitol a.s. a konateľ v spoločnosti GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. V súčasnosti zastáva popri pozícii zástupcu riaditeľa úseku nehnuteľností aj dôležitú pozíciu ESG manažéra pre poisťovňu KOOPERATIVA a KOMUNÁLNU poisťovňu.
LEARN MORE

Marián Lorinčík

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Po štúdiu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave a začal v roku 2006 svoj profesijný život v slovenskej UNIQA poisťovni ako člen medzinárodného trainee programu.

Následne od roku 2007 pôsobil v UNIQA Rakúsko na oddelení pre Stratégie a riadenie vlastnej siete obchodných jednotiek. Od roku 2013 pracoval ako generálny sekretár pre UNIQA poisťovňu v SR, so zodpovednosťou hlavne pre systém správy a riadenia spoločnosti, systém interných predpisov a komunikáciu s orgánom dohľadu. V rokoch 2014 až 2016 bol súčasťou tímu generálneho sekretára v UNIQA International. Po zlúčení spoločností UNIQA a AXA v roku 2021 je riaditeľom úseku generálneho sekretára v SR a ČR. V roku 2022 sa jeho činnosť rozšírila aj na oblasť ESG so zameraním na koordináciu integrácie ESG v spoločnosti UNIQA.
LEARN MORE

Martina Čechová

OLO
Pracuje ako manažérka cirkulárnej ekonomiky v OLO a.s. so zodpovednosťou je viesť cirkulárne projekty v rámci obehového hospodárstva od ich začiatku do konca. Je aj manažérkou prevádzky Kolo- Bratislavského centra opätovného použitia. Má 10 rokov skúseností so založením a následným rozvíjaním konceptu v oblasti služieb klientom – zriadenie, prevádzkovanie, personalistika, marketing, servis a samotné komplexné riadenie siete materských škôl.
LEARN MORE

Tomáš Kromka

Múžeum poistenia
Absolvent Banking Institute College Praha. V kariére prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Vo finančnom sektore pôsobí od roku 2006 – v rokoch 2006 až 2010 v Slovenskej sporiteľni, ďalšie dva roky na pozícii Regionálny obchodný manažér Poštovej banky, v rokoch 2011 - 2013 bol riaditeľom pobočky OTP Banky. V roku 2013 sa stáva regionálnym riaditeľom v KOOPERATIVA poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group, ďalšie dva roky bol agentúrnym riaditeľom v AXA. Od roku 2018 je súčasťou tímu Allianz poisťovne, a.s. ako manažérsky tréner, mentor a kouč.

V roku 2021 založil Múzeum poistenia a v súčasnosti vlastní najväčšiu zbierku historických poistných zmlúv na Slovensku. Je autorom projektu „Cesta za úspechom“, v ktorom v živých online rozhovoroch na sociálnych sieťach predstavuje výnimočných ľudí a ich zaujímavé životné cesty.
S vlastným projektom na zvyšovanie finančnej gramotnosti buduje povedomie o financiách na základných a stredných školách na východnom Slovensku. Skúsenosti z práce na vedúcich pozíciách využíva na edukáciu manažérov prostredníctvom vlastnej spoločnosti ETOMIK. Je tiež členom poroty Zlatá minca, nezávislej súťaže finančných produktov a členom slovenskej pobočky ICF – medzinárodnej federácie koučov.

Počas rokov 2006 - 2015 bol generálnym manažérom akcie Tuning zraz Svidník, ktorá každoročne prilákala viac ako 15 tis. priaznivcov motoristického športu a istý čas bola najväčšou akciou tohto typu na Slovensku.
LEARN MORE

David Března

ESET
Viceprezident Operations & Scale Up spoločnosti ESET Corporate Solutions Division. Je novou posilou v divízii ESET Corporate Solutions, ktorá buduje a dodáva cybersecurity riešenia pre významných zákazníkov z komerčných sektorov a pre verejné inštitúcie po celom svete. Pred príchodom do ESETu pôsobil vo vlastnej poradenskej firme Aspiro a predtým tiež v globálnej spoločnosti Andersen Consulting/Accenture. V rámci poradenských projektov sa špecializoval na oblasti digitálnej transformácie, business dizajnu a riadenie dodávok veľkých zmenových projektov v bankách, telekomunikáciách a energetike. Súčasne viac ako 15 rokov spolupracoval s firmou ESET na dodávke globálnych strategických projektov v Európe a Ázii.
LEARN MORE

Júlia Čillíková

NBS
Po absolvovaní Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského pracovala ako aktuár na Ministerstve financií a od roku 1999 ako vedúca odboru dohľadu nad poisťovníctvom. Od novembra 2000 pôsobila na Úrade pre dohľad nad finančným trhom (ÚDFT) ako riaditeľka odboru poisťovníctva a po schválení zákona o dohľade v máji 2002 sa stala generálnou riaditeľkou úradu. Po zlúčení ÚDFT s NBS v januári 2006 bola zodpovedná za dohľad a reguláciu poisťovníctva a subjektov penzijného a kapitálového trhu. V NBS vystriedala niekoľko vedúcich pozícií – od 2010 ako riaditeľka odboru regulácie a metodiky riadenia rizík, 2017 - 2019 výkonná riaditeľka Úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, od roku 2020 výkonná riaditeľka odboru ochrany spotrebiteľa, finančných inovácií a dohľadu a regulácie nad poisťovníctvom a dôchodkami, kde je zodpovedná aj za projekt finančného vzdelávania „5 Peňazí“.

Júlia Čillíková zastupuje Národnú banku Slovenska v EIOPA a v OECD v Komisii pre poisťovníctvo, dôchodky a finančný trh. Od roku 2021 je v OECD predsedníčkou pracovnej skupiny pre súkromné dôchodky (WPPP Bureau) a od roku 2022 reprezentatívnym členom SR v Medzinárodnej sieti finančného vzdelávania OECD.

Aktívne sa zúčastňuje v pracovných výboroch v Medzinárodnej asociácii orgánov dohľadu nad poisťovníctvom (IAIS) a Medzinárodnej organizácii dôchodkových dozorných orgánov (IOPS). Je predsedníčkou pracovného fóra IAIS – Fórum dôchodkového zabezpečenia.
LEARN MORE

Jan Matoušek

ČAP/ČKP
Výkonný riaditeľ Českej asociácie poisťovní a Českej kancelárie poisťovateľov. Vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne. Pôsobil ako vrchný riaditeľ kabinetu ministra priemyslu a obchodu Českej republiky, ako generálny sekretár Taliansko-českej obchodnej a priemyslovej komory a ako radca Veľvyslanectva Českej republiky v Ríme bol poverený vedením obchodného úseku.

Od roku 2008 zastával funkciu námestníka výkonného riaditeľa v Českej bankovej asociácii. Od augusta 2015 je výkonným riaditeľom Českej asociácie poisťovní. Od júla 2016 vykonáva aj funkciu výkonného riaditeľa ČKP. Venuje sa tiež problematike dopadov legislatívy na podnikateľské prostredie v pozícii člena Komisie RIA (hodnotenie dopadov regulácie) Legislatívnej rady vlády a zároveň je podpredsedom Rady vlády pro bezpečnosť cestnej premávky.

LEARN MORE

Slavomíra Dvořáková

Moderátorka podujatia
Moderátorka, dramaturgička, scenáristka a producentka. V mediálnom prostredí sa pohybuje 20 rokov, najprv ako PR a CSR špecialista, ako PR konzultant pre zavedenie EURA na Slovensku. Od roku 2008 pracovala ako redaktorka hlavného spravodajstva TV JOJ so zameraním na ekonomiku a politiku. V súčasnosti pracuje ako vedúca vydania, dramaturgička a moderátorka ekonomických relácií vo verejnoprávnej televízii RTVS. Moderuje prevažne odborné diskusie, konferencie. Založila a dodnes vedie občianske združenie, ktoré sa venuje ekonomickej a sociálnej inklúzii zraniteľných skupín ľudí na Slovensku.
LEARN MORE
Fórum poisťovníctva 2023 organizuje
Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov.
Fórum poisťovníctva 2023 organizuje
Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov.