KONTAKT

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA POISŤOVNÍ

Bajkalská 19B 
821 01 Bratislava
budova ROSUM, severná veža,
4. poschodie

IČO: 170 54 303
DIČ: 202 08 78 629 

KONTAKT PRE PRIHLASOVANIE

KONTAKT PRE PREDNÁŠAJÚCICH, HOSTÍ A MÉDIA

Fórum poisťovníctva 2023 organizuje
Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov.
Fórum poisťovníctva 2023 organizuje
Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov.