REGISTRÁCIA

Registrácia na konferenciu je ukončená.
V prípade otázok sa obráťte na naše KONTAKTY.

Fórum poisťovníctva 2023 organizuje
Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov.
Fórum poisťovníctva 2023 organizuje
Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov.