FÓRUM POISŤOVNÍCTVA 2023

9. november 2023

Mlynica, Turbínová 13, Bratislava

Po pätnástich úspešných ročníkoch konferencie Slovenskej asociácie poisťovní,
ktorú ste poznali pod názvom SLASPO fórum,
sme sa znova rozhodli poskytnúť všetkým našim členom a záujemcom o dianie
na slovenskom poistnom trhu priestor na stretnutie a diskusiu o všetkom,
čím aktuálne žije poisťovníctvo.

Keďže na tohtoročnú konferenciu vás pozýva spoločne
Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov,
názov konferencie sme zmenili na Fórum poisťovníctva.

Ako to prebehlo

Nahliadnie do priebehu uskutočnenej konferencie cez našu fotogalériu.

CELÁ FOTOGALÉRIA

Prezentácie našich speakrov sú k dispozícii účastníkom konferencie po zadaní hesla.

PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE 
NA STIAHNUTIE

TÉMY KONFERENCIE

Okrem odborného programu si pripomenieme,
že SLASPO zastupuje svojich členov
v samostatnej Slovenskej republike už 30 rokov.

Na aké témy sa môžete tešiť?

 • ESG v poisťovníctve
 • Digitálne hrozby, kybernetická bezpečnosť
 • PZP, implementácia MID v SR
 • Projekt dokumentácie histórie poisťovníctva

Účastníkov čaká aj zaujímavý sprievodný programprekvapenie na záver.

SPÍKRI

 • Miriam Čizmazia

  Deloitte

  Erika vitálošová

  PwC

  Vladimír Chalupka

  Kooperatíva poisťovňa, a.s
 • Marián Lorinčík

  UNIQA pojišťovna, a.s.

  Martina Čechová

  OLO

  Tomáš Kromka

 • David Března

  ESET

  Júlia Čillíková

  NBS

  Jan Matoušek

  ČAP/ČKP
 • Slavomíra Dvořáková

  Moderátorka
Viac o spíkroch

Účastnícky poplatok

PRE ČLENOV

SLASPO a/alebo SKP
90 €
nutná registrácia

PRE NEČLENOV

SLASPO a/alebo SKP
150 €
nutná registrácia

Uhradenie účastníckeho poplatku bez predošlej registrácie
účastníkovi nezabezpečuje automaticky prístup na konferenciu.

REGISTRÁCIA

Rezervujte si svoje miesto včas,
kapacita podujatia je limitovaná.

Registrácia je otvorená do 1. 11. 2023.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Vyplnená a zaslaná registrácia je záväzná
a je nevyhnutnou podmienkou účasti na konferencii.

MIESTO KONANIA

Mlynica, Turbínová 13, Bratislava

AKO SA TAM DOSTANETE?

Do Mlynice sa dostanete po odbočení
z Rožňavskej ulice smerom na Bowlingové
národné centrum alebo predajňu Prespor.
Pred budovou Mlynice budú počas konferencie
umiestnené informačné tabule.

PARKOVANIE

Dovoľujeme si upozorniť, že parkovanie
pre účastníkov a hostí konferencie nie je
zabezpečené v plnej kapacite konferencie,
odporúčame parkovanie v okolí, na miestach,
ktoré nie sú označené ako súkromné.

INFORMÁCIE 
PRE PLATIACEHO ÚČASTNÍKA KONFERENCIE

 • Pre účasť na konferencii je potrebné sa najprv ZAREGISTROVAŤ.

 • Uhradenie účastníckeho poplatku bez predošlej registrácie účastníkovi nezabezpečuje automaticky prístup na konferenciu (kapacita je limitovaná).

 • Účastnícky poplatok vo výške 90,- € (pre člena SLASPO a/alebo SKP) alebo 150,- € (pre nečlena SLASPO/SKP) za osobu je potrebné uhradiť po registrácii najneskôr do 3. novembra 2023.

 • Platobné údaje:
  • SLASPO IBAN: SK77 0200 0000 0001 2903 6012
  • variabilný symbol: 09112023.

 • Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku zašle SLASPO po skončení akcie do učtárne vašej spoločnosti.

 • Účastnícky poplatok sa nevracia, prihlásený môže zabezpečiť náhradného účastníka.

 • Nezaplatený účastnícky poplatok sa bude od prihláseného vymáhať.

 • Poplatok zahŕňa: organizačné zabezpečenie konferencie, prenájom konferenčnej miestnosti, techniku a ozvučenie, náklady na prednášajúcich, obed, občerstvenie počas prestávky.

 • Parkovanie pre účastníkov konferencie nie je zabezpečené v plnej kapacite konferencie, odporúčame parkovanie v okolí na miestach, ktoré nie sú označené ako súkromné.

ČO PRINIESOL MINULÝ ROČNÍK

PRIHLÁSTE SA UŽ DNES

Uhradenie účastníckeho poplatku bez predošlej registrácie účastníkovi nezabezpečuje automatický prístup 
na konferenciu.
CHCEM SA REGISTROVAŤ
Fórum poisťovníctva 2023 organizuje
Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov.
Fórum poisťovníctva 2023 organizuje
Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov.
cloud-downloadcloud-check